top of page

FOLYAMATBÁNYÁSZAT
(PROCESS MINING)

A Vialto Consulting – igazodva a gazdaság digitalizációjának hatásaként megjelenő új irányzatokhoz és lehetőségekhez – 2018 eleje óta kínál folyamatbányászati szolgáltatásokat.

Mára a cég több sikeresen befejezett folyamatbányászati projekt tapasztalatával továbbá jelentős kompetenciával és felépített szakértői bázissal (Data Scientist-ekkel) rendelkezik Process Mining projektek végrehajtásához.

A Vialto Consulting a Celonis magyarországi partnereként biztosít hozzáférést a leghatékonyabb folyamatbányászati eszközökhöz.

A Celonis az üzleti transzformációs szoftver megoldások piacvezetőjeként egy innovatív intelligens üzleti felhő megoldással segíti a vállalatokat, hogy gyorsan átlássák és fejleszteni tudják üzleti működésüket. A Celonis folyamatbányászati szoftvere olyan nagy szervezetek hatékony üzleti transzformációját, nagymértékű költségcsökkentését és javuló ügyfélélmény elérését támogatta világszerte, mint a Siemens, a GM, az Airbus és a Vodafone.

A Vialto Consulting célja a folyamatbányászattal

A Vialto Consulting célja, hogy a folyamatbányászat korszerű módszerét elterjessze a magyarországi szervezetek körében, és így hozzájáruljon digitalizációjukhoz, működésük hatékonyságnöveléséhez és költségcsökkentéséhez, valamint az általuk kínált ügyfélélmény növeléséhez.

A Vialto Consulting a sikeresen befejezett projektek eredményei alapján eltökélten hisz abban, hogy a folyamatbányászati módszerekkel – a hagyományos folyamat elemzési módszernél – szignifikánsan rövidebb idő alatt, hatékonyabban és teljeskörűen lehet olyan elemzéseket végrehajtani, amelyek segítségével

  • jelentős fejlesztési potenciál beazonosítása,

  • hatékonyság növelés és

  • költségcsökkentés

érhető el.

A Vialto Consulting folyamatbányászati projektjeinek eredményeképpen kijelenthető, hogy egyes folyamatok elemzésének végrehajtásával – nagyvállalati környezetben, folyamatok lefutásának felgyorsításával, a szükségtelen (pl. ismételt) folyamatlépések számának csökkentésével - akár több százmilliós nagyságrendű fejlesztési potenciál is beazonosítható.

A nemzetközi tapasztalatok alapján a Celonis megoldásának használatával:

  • a folyamatköltség átlagosan 25%-al,

  • míg a folyamatok átfutási ideje 37%-al csökkenthető,

  • emellett elérhető a működés teljes transzparenciája és 100%-os megfelelősége a szabályozásoknak.

Mi a folyamatbányászat (azaz a Process Mining)?

A folyamatbányászat olyan, az informatikai rendszerekben rögzített digitális lábnyomok (napló állományok) elemzésén alapuló módszer, amely akár valós időben, akár off-line adatbetöltésen alapulva elemzi a folyamatok lefutását.

A módszer alkalmas:

  • a lefutási ágak teljes körű azonosítására,

  • a rejtett folyamat problémák, a nem hatékony, ismételt, többszörös vagy fölöslegesen több munkatárs általi munkavégzés felderítésére,

  • illetve az ügyfélélményt kiemelten befolyásoló problémák és a működési kockázatokat jelentő tevékenységek azonosítására.

 

A folyamatbányászat – ellentétben a hagyományos folyamat felmérési gyakorlattal – minden egyes folyamat lefutási ág vizsgálatával nyújt betekintést a folyamatok valós lefutásába, és tényszerűen számosított adatok alapján mutatja meg azokat a pontokat, ahol a folyamatok lefutása javítható, ezáltal hatékonyságuk növelhető és a folyamatlefutásból fakadó veszteségek csökkenthetőek, az ügyfélélmény javítható, továbbá a digitalizáció és automatizáció szintje növelhető.

Hogyan zajlik a folyamatok elemzése?

A folyamatbányászat alapja a vizsgálandó folyamat meghatározása után a folyamat értelmezése, a folyamatban szereplő lépések (tevékenységek) beazonosítása. Az ily módon megismert folyamat informatikai rendszerben való leképezésének vizsgálata és a szükséges adatok kinyerése után az adattáblák a folyamatbányászati eszközbe kerülnek betöltésre. A személyes / bizalmas adatokat tartalmazó adatmezőket – szükség szerint, a szervezet döntése alapján - a kinyeréskor a kinyerést végző munkatársaknak titkosítania (pszeudonimizálni) kell.

Az adatok rendszerbe való betöltése után a folyamatbányászati eszköz kész az elemzések elvégzésére és a rendszer által biztosított számtalan módon való megjelenítésére.

A folyamatbányászati eszköz lehetőségei alapján a betöltött adatok szűrhetőek, listázhatóak, sorba rendezhetőek, illetve a rendszer tulajdonságából fakadóan az elemzés tartalmi szinten tetszőlegesen mélyíthető / lefúrható. A rendszer elemzési és megjelenítési lehetőségeinek köszönhetően különböző nézetekben is meg tudja jeleníteni az eredményeket, és ez a megjelenítési sokszínűség támogatja a gyökérokok beazonosítását, vizualizációját is. Az elemzések számosított eredménye alapján a fejlesztési potenciál a rendszerben egyértelműen számszerűsíthető és alátámasztható, valamint nagyon látványosan bemutatható.

A rendszer alkalmas a szervezet által meghatározott jelenlegi (elvárt AS-IS) folyamathoz viszonyított megfelelőség mértékének elemzésére és mérésére (a vizsgált esetek megfelelősége alapján), és meghatározza azokat a gyökér okokat, amelyek miatt a betöltött esetek eltérnek az elvárt folyamat végrehajtástól.

infographic1.png

A korszerű folyamatbányászati rendszerekben lehetőség van a forrásrendszer és az adatbányászati rendszer on-line összekötésére is, amely az elemzések folyamatos végrehajtására is lehetőséget nyújt. A folyamatbányászati eszközök, az elemzési adatokon alapulóan akár on-line folyamat monitorozásra is alkalmasak, és képesek riasztást küldeni az egyes esetekkel kapcsolatos speciális teendőkről.

Milyen szervezetek számára ajánlott a folyamatbányászat alkalmazása?

Azoknak a szervezeteknek ajánljuk a folyamatbányászatot, ahol a vizsgálandó folyamat végrehajtása informatikai rendszerrel támogatott, és kellő számú eset áll rendelkezésre a folyamatok elemzéséhez.

A folyamatbányászat a legnagyobb potenciált olyan üzleti szervezetek és állami intézmények számára tartogatja, amelyek folyamatai szerteágazóak, sok különböző ügyet és tranzakció végrehajtást fednek le. A módszer olyan esetek elemzésére lett kitalálva, amelyek magukban rejtik a központosított folyamatlefutásoktól esetlegesen nagy számban eltérő feladatvégzést, amelyek az esetek nagy részében túlmunkát, ezáltal jelentős többlet költséget is jelenthetnek a vállalat számára illetve ronthatják a nyújtott ügyfélélményt.  Ennek fényében a folyamatbányászat (leginkább, de nem kizárólagosan) ideális megoldás az alábbi területek fejlesztésére:

 

Ezenfelül a folyamatbányászat kivételes lehetőség lehet olyan vállalatok számára is, akiknek a standard folyamatoktól való gyakori eltérést a „túlzottan” testreszabott támogató IT rendszereik okozzák.

Kérjen bemutatót!

Köszönjük megkeresését - hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Vialto_logo_nobackground.png
Folyamatbányászatajánlott területei
bottom of page